Bravo Company Gunfighter Keymod Nylon Rail 5.5" Black