Bravo Company Gunfighter Keymod Nylon Rail 3" Black